CV

Uddannelse

Aalborg Universitet

Maskin ingeniør

 

Fra 1986 til 1990

Maskin ingeniør

Speciale i procesteknik

 

Per Nørgaard

 

Industriel rådgivning siden 2003

Erfaring

Igennem årene har jeg samlet stor erfaring fra følgende firmaer inden jeg valgte at starte mig eget i 2003. Nedenståede er virksomheder, som jeg har været ansat i:

DLG

Lederaspirantordning og fabrikschef

 

1990-1991 Lederaspirantordning i foderproduktion 

1991-1994 Fabrikschef i foderfabrik

Andritz

Procesingeniør, serviceansvarlig og Sales Manager

 

1994-1996 Procesingeniør med opstart/indkøring af anlæg i Østen

1996-1997 Serviceansvarlig for USA/Mexico, bosat i Atlanta, USA

1997-1999 Area Sales Manager, bosat i Porto Alegre, Brasilien

William Hansen

Procesleder

 

1999-2003 Projektleder med hovedvægten lagt på fødevare og agro industri

PN Teknik

Selvstændig projektsparringspartner med særlig indsigt i følgende:

 

Siden 2003 til i dag. Selvstændig

Drifts- og produktionsforhold i procesindustrien, herunder 3D layoutforslag

Procesoptimering for pharma/fødevare/agro samt relateret industri

Ombygning/tilbygning af eksisterende procesanlæg